Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fa de les dades que pugui recollir en els seus portals web, apps i xarxes socials corporatives.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.esplugues.cat és:

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Plaça de Santa Magdalena 5-6

(08950) Esplugues Llobregat

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que vostè subministra a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per diferents mitjans (formularis de contacte, enquestes o altres procediments) es tracten d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades, que es duu a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Lliurament de serveis i tràmits municipals Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament. Les seves dades seran conservades per obligació legal com a part del registre de tràmits de l’Ajuntament.
Subscripcions Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions; llavors se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l’activitat, excepte si cal conservar-les per raons de gestió.
Borsa de Treball Tractarem les seves dades per a la gestió d’ofertes laborals que hi hagi disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les quals mostri interès en la seva proposta laboral. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d’això se suprimiran excepte en el cas que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.
Participació ciutadana Tractarem les seves dades per gestionar el procés de participació ciutadana en què participa i per donar resposta a les seves propostes i qüestions. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació. Després d’això se suprimiran.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran, excepte en el cas que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que va ser informat i que vostè va autoritzar. No hi ha tractament de les seves dades per part de tercers i no se cediran a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Ajuntament i l’acompliment dels serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i havent estat informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret d’excloure dels serveis els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem.

 Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

• Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i que no se’n faci cap tractament, fora del que la llei exigeixi.

 Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.

 Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.

• Portabilitat de les dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per facilitar-les a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per realitzar aquests tràmits pot dirigir-se a un Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues Llobregat indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) i adjuntant una còpia del seu DNI o bé exercir aquests drets a través del Portal de la Ciutadania.

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si vol més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es pot posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@esplugues.cat o per correu postal a l’atenció del delegat de Protecció de dades a Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 5-6 (08950) Esplugues Llobregat.

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.