REGLAMENT

La XI Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” – Hospital de Sant Joan de Déu se celebrarà el diumenge 14 de maig de 2023.

Les curses estan obertes a totes les persones que s’incriguin prèviament de forma on line o en el punt d’inscripció presencial.

La sortida i arribada estarà situada al Carrer Alegria i a l’arribada a la Plaça Catalunya d’Esplugues de Llobregat.

L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament d’Esplugues i l’Hospital de Sant Joan de Déu.

La xifra màxima de participació a les diferents curses és:

MINI CURSA

participants

CURSA DE PROMOCIÓ

participants

CURSA SOLIDÀRIA 5 KM

participants

CURSA SOLIDÀRIA 10 KM

participants

Cursa Solidària (10 km) 9:00 h

 • Categoria única masculina i femenina a partir del 2003

Cursa Solidària (5 Km) 9:00 h

 • Júnior (masculí i femení) nascuts/des 2003 – 2006
 • Sènior (masculí i femení) nascuts/des 1988 – 2002
 • Veterans A (masculí i femení): nascuts/des 1977 – 1987
 • Veterans B (masculí i femení): nascuts/des 1976 i anteriors 

Cursa de Promoció (1.900 m) 11:00h

 • Aleví (masculí i femení) nascuts/des 2011 – 2012
 • Infantil (masculí i femení) nascuts/des 2009 – 2010
 • Cadet (masculí i femení) nascuts/des 2007 – 2008
 • Nens i nenes amb diversitat funcional nascuts/des 2007 – 2012

Mini-Cursa (1.050 m) 11:15h

 • Pre-benjamí (masculí i femení) nascuts/des 2015 – 2016
 • Benjamí (masculí i femení) nascuts/des 2013 – 2014
 • Nens i nenes amb diversitat funcional nascuts/des 2013 – 2016

El recorregut de les curses MINI i PROMOCIÓ consisteix en un circuit urbà amb una distància aproximada de 1.000 mts. Els/les participants a la Cursa mini realitzaran una volta al circuit i els/les participants a la Cursa de promoció 2 voltes al circuit.

El recorregut de les curses de 5 km i 10 km consisteix en un circuit urbà amb una distància aproximada de 5.000 mts. Els/les participants a la Cursa de 5 km realitzaran 1 volta al circuit i els/les participants a la Cursa de 10 km 2 voltes al circuit.

Les curses de 5 i 10 km quedaran tancades 1h i 30 minuts després de la sortida

En les curses solidàries de 5 km i 10 km els menors de 14 anys hauran de córrer acompanyats d’un adult: pare/mare/tutor o persona en qui deleguin la responsabilitat.

 • És obligatori circular pels recorreguts oficials que estaran degudament senyalitzats i marcats a la sortida i a l’arribada així com a cada quilòmetre.
 • L’organització podrà modificar els recorreguts per causes alienes i/o de força major. El circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora  inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància.
 • Els/les atletes circularan per la dreta del carrer, sempre que l’organització no indiqui el contrari.

ELS CIRCUITS

Per norma general caldrà que els infants i joves participin a la cursa que els pertoca per edat. No obstant, sempre que els pares/mares ho sol·licitin l’organització determinarà que un esportista pugui participar en una altra cursa.

Només es permetrà, amb autorització expressa de l’organització, que un/a corredor/a corri en una cursa d’edat immediatament superior a la seva.

Per aquells/es participants menors de 18 anys que es vulguin inscriure a una cursa fora de la seva categoria és necessària l’autorització signada per la mare, pare o tutor/a legal. En cas de voler participar a una cursa que no pertoqui per any de naixement caldrà que els responsables de l’infant o jove facin arribar un correu a l’adreça cursasolidaria@esplugues.cat amb el nom del nen/a, any de naix. i cursa a la qual es vol inscriure.

En cas que un/a esportista menor de 18 anys prengui part a la cursa de 5 o 10 km amb la pertinent autorització paterna i de l’organització:

 • Si es tracta d’un esportista cadet (2007-2008) i queda classificat entre els 3 primers podrà optar a premi a la cursa de 5 o 10 km.
 • Si es tracta d’un esportista de categories inferiors a la cadet i aquest/a queda classificat entre els 3 primers/es no podrà optar a premi a la cursa de 5 o 10 km.

Els preus d’inscripció per a les diferents curses  són els següents:

La inscripció només serà vàlida un cop s’ha fet efectiu el pagament.  

Si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o força major, no es retornarien els diners de les inscripcions.

Podrà participar qualsevol persona suficientment preparada per a poder assolir la distància amb garanties mèdiques, tenint en compte les edats establertes a l’apartat de distàncies.

 • Es podrà participar amb cadires de rodes. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una prova d’atletisme com poden ser patins, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres. Els participants amb cadira de rodes han d’informar prèviament de la seva inscripció a cursasolidaria@esplugues.cat
 • Els guies de les persones amb discapacitat visual han d’anar adequadament identificats i sense xip. I han d’informar prèviament de la seva inscripció a  cursasolidaria@esplugues.cat
 • Els esportistes amb diversitat hauran d’enviar una còpia de la formalització de la inscripció a l’organització, mitjançant el correu electrònic a cursasolidaria@esplugues.cat
 • El dorsal haurà d’estar sempre visible, col·locat a la part de davant del pit i sense cap tipus de manipulació
 • Per participar és obligatori córrer amb el dorsal-xip facilitat per la organització.
 • El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts significa la renúncia dels mateixos.

Tindran premi:

 • Medalla finisher per a tots i totes les persones participants

Cursa Solidària 10 Km

 • Els 3 primers classificats i les 3 primeres classificades de la general
 • El 1er i la 1a atleta local
 • Els tres primers classificats i les tres primeres classificades de cada categoria

Cursa Solidària 5 Km

 • Els 3 primers classificats i les 3 primeres classificades de la general
 • El 1er i la 1a atleta local
 • Els tres primers classificats i les tres primeres classificades de cada categoria

Cursa de promoció

 • Els tres primers classificats i les tres primeres classificades de cada categoria

Mini Cursa

 • Els tres primers classificats i les tres primeres classificades de cada categoria

Les classificacions oficials seran publicades durant el mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial.

 • També podreu consultar la vostra classificació mitjançant el codi QR que teniu al dorsal-xip.
 • Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats i la decisió de la organització serà inapel·lable.

Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

 • Mostra un estat físic deficient.
 • No realitza el recorregut complet.
 • No porta el dorsal- xip al pit.
 • Mostra un comportament antiesportiu i/o protesta sense respectar el reglament, i/o comet una falta greu contra les normes.
 • No assisteix a algun atleta accidentat o no comunica un possible accident al control més proper al lloc del fet.
 • Un corredor o una corredora desqualificat/da que vulgui seguir el recorregut fixat ho farà sota la seva responsabilitat.

Servei de vestidor, dutxa i guarda-roba

L’organització posarà a disposició dels participants al Complex Esportiu Municipal La Plana (CEM La Plana – Pl. Catalunya) vestidors, dutxes i armariets guarda-roba.
Cal presentar el dorsal per accedir als vestidors.
Per fer ús de l’armariet és imprescindible que les persones participants portin un cadenat propi.
No s’acceptarà cap reclamació per la pèrdua d’objectes valuosos (carteres, ordinadors, telèfons mòbils, etc) deixats al guarda-roba.

Assistència sanitària

Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut.

 • L’organització entén que la tramesa del formulari d’inscripció per part dels participants significa que estan en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.
 • L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut o la de la resta de participants
 • No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants, tret dels gossos pigall.
 • Escalfament dirigit:
  S’oferirà un servei d’activació i escalfament previ a l’inici de la cursa amb personal especialitzat.
 • Resultats immediats i Diploma:
  Els participants podran conèixer la seva marca personal de la cursa consultant la pàg. Web oficial cursasolidaria.esplugues.cat, mitjançant el codi QR del dorsal.
 • Així mateix, una vegada finalitzada la cursa será possible descarregar-se gratuïtament el diploma acreditatiu a la pàgina web oficial www.cursasolidaria.esplugues.cat
 • Assistència sanitària:
  Servei d’assistència sanitària de Creu Roja al llarg del recorregut i en el punt de sortida i arribada.
 • Avituallament:
  Una vegada finalitzada la cursa t’oferirem un avituallament líquid. A la cursa de 10 km, s’oferirà un avituallament líquid al punt quilomètric 5.
 • Filmació de la cursa:
  La cursa serà enregistrada i es podrà visualitzar a la pàgina Web oficial de la cursa cursasolidaria.esplugues.cat 

Seguiment per facebook i twitter us oferirem consells i recomanacions per viure i gaudir de la cursa d’una forma sana i solidària a les xarxes socials:

 1. Facebook: facebook.com/cursasolidariaesplugues/
 2. Twitter: @cursaesplugues
 3. Hashtag: #CursaEsplugues
 4. Instagram: @espluguesesports @ajesplugues

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’informem que les dades d’inscripció seran tractades amb la finalitat de gestionar la cursa solidària. El responsable de tractament és l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat I l’Hospital de Sant Joan de Déu. Les seves dades no seran comunicades a tercers fora de la difusió pública de la Cursa.

El Reglament de la cursa estableix com a condició la publicació a les llistes d’inscrits i a les de resultats en cas de finalitzar la cursa de les dades de nom i cognom. Per aquest motiu els participants autoritzen expresament aquesta publicació. Els participants i/o els seus tutors legals poden en qualsevol moment revocar aquest consentiment adreçant-se a l’organització de la cursa.

La distribució de les imatges es podrà efectuar únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Hospital Sant Joan de Déu.

En compliment d’allò que s’estableix en el nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, de Protecció de dades de caràcter personal, les seves dades personals seran incorporades a fitxers responsabilitat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Hospital Sant Joan de Déu amb la finalitat de gestionar la cursa solidària i mantenir-lo informat de les activitats que oferim.

S’autoritza a l’enviament de comunicacions electròniques dels serveis que ofereixen l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Hospital Sant Joan de Déu. L’atleta inscrit té dret d’accés als fitxers, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquest drets enviant per escrit una sol·licitud a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Pl. Santa Magdalena, 5 – 08950 Esplugues de Llobregat) o l’Hospital Sant Joan de Déu (Pg. Sant Joan de Déu, 2 – 08950 Esplugues de Llobregat).

LA PARTICIPACIÓ A LA PROVA SUPOSA LA TOTAL ACCEPTACIÓ D’AQUEST REGLAMENT.

LA SEVA INTERPRETACIÓ I TOT ALLÒ QUE NO QUEDI EXPRESSAMENT REFLECTIT I/O REGULAT SERÀ DECIDIT EN DARRERA INSTÀNCIA PER L’ORGANITZACIÓ, QUE APLICARÀ LA NORMATIVA DE LA FCA.